אנו, בני האדם, אומרים בין השאר על עצמנו:

 • שאנו הננו בעלי החיים היחידים שאומרים על עצמם ועולמם דברים באמצעות שימוש בשפה מופשטת – סמלים שרק אנו מעניקים להם משמעות.
 • שפעולותינו הקונקרטיות – או לפחות חלק גדול מהן – יזומות ומודרכות ע"י מחשבה והבנה.
 • בבסיס המחשבה וההבנה עומדת הכמיהה האנושית להגות ולידיעה שמעל לקונקרטי; הגות וידיעה זו, בכל שטח בחיינו, נקראת פילוסופיה.

הפילוסופיה עומדת בבסיסה של ההבנה והידיעה האנושית, היא קודמת לכל מעשי האדם, היא אמצעי הניווט העליון של חייו וקובעת את גורלו ואיכות חייו.

דעת מציעה התבוננות, למידה והעשרה בנתיבים הבאים:

הייעוץ הפילוסופי

מפגשים מונחים, אחד על אחד, להתבוננות בחייו של המתייעץ, תוך חשיבה בקטגוריות רחבות, מגוונות ומובחנות יותר, על מנת לגלות אפשרויות חדשות.

במילים פשוטות: פילוסופיה הלכה למעשה.

הלמידה בחברותא

חוגי למידה בין 20-12 מפגשים, בפורום מוגבל המאפשר העמקה והשתתפות של המשתתפים.

הרצאות הניתנות חד-פעמית, בדרך כוללנית יותר ובפורומים רחבים יותר על נושאים נבחרים, שנלמדים יותר לעומק בחוגי הלמידה.

פילוסופיה:

״שלוש דרכים לאדם ללמוד חוכמה – הראשונה היא בהגות ובהשתקפות והיא הדרך האצילה ביותר; השנייה היא מתוך חיקוי והיא נראית כדרך הקלה ביותר; והשלישית היא מתוך הניסיון וזו הדרך המרה ביותר."  קונפוציוס

״תוצאתה והשפעתה של הפילוסופיה היא על איכות חייהם, השכליים-הגותיים והרגשיים-אינטימיים גם יחד, של אותם בני אדם המתייחסים אליה ברצינות. "פילוסופיה כשלעצמה אינה אופה לחם",אבל ההגות הפילוסופית היא שאפשרה לעשות דברים, כולל "לאפות לחם".  ברטראנד ראסל

"בני אדם אינם יכולים לשאת מציאות רבה מדי"

ת. ס. אליוט – "ארבעה קוורטטים"

המעמסה של התמודדות הנפש עם ההפצצה חסרת הסוף של טירדות חיינו והפרטים הקונקרטיים, הנוחתים עלינו ללא הרף באופן מקוטע ומרוסק – אינה אפשרית לנפש האדם באמצעות השפה בלבד.

״אזור הנוחות שלי״

כדי להגן על עצמנו אנו בוחרים בטקטיקה של "מה שהיה הוא שיהיה":

 • מסננים "על הסף" מספר עצום של פרטים וחוויות ואז הם פשוט אינם בעולמנו;
 • מארגנים את השאר כך שיתאימו לתיאוריות (תורות) שאנו מפתחים על אודות עולמנו.

לאן עכשיו – ה״אני כ״אניה״

הרוצה במשהו שעוד לא חווה או לא היה לו, צריך שיצא מאזור הנוחות שלו:

יהיה במקומות שעדיין לא היה בהם; וייעשה דברים שעדיין לא עשה אותם.

הבעיה: המפה אינה הטריטוריה; התיאוריה אינה המציאות

וזו התשובה לשאלה ׳למה׳:

החשיבה הפילוסופית וההתנסות בה מעניקים דרך לתאם בין מפותינו לבין הטריטוריות של חיינו, בין מציאות לתורה ולנווט את חיינו.

דעת עושה זאת:

כאמור לעיל, דעת עושה שימוש בשני מסלולים שונים – ויחד עם זה משלימים ותומכים זה בזה – כדי להעביר את המסרים המאירים את ממשות חיינו באפשרויות אחרות מאלה שאליהן הורגלנו:

 • מסלול הייעוץ הפילוסופי
 • מסלול הלמידה בחברותא, הכולל שתי אפשרויות:
  חוגי למידה
  הרצאות